14. februar 2020

Få succes på de sociale medier nu

De sociale medier

De sociale medier er en betegnelse for digitale platforme, hvor man kan interagere socialt. Det dækker over kendte medier som Facebook, Instagram, Snapchat, med mere.

Fra Facebook til Snapchat

Der findes en lang række forskellige sociale medier, et af de mest populære medier er helt klart Facebook. Det er det sociale medie, som har flest brugere i Danmark, såvel som på verdensplan.

Mange danskere kan nikke genkendende til at tjekke Facebook dagligt. Det gælder dog ikke kun Facebook; særligt børn og unge benytter sig også flittig af andre sociale medier som Instagram og Snapchat.

Eftersom at de sociale medier fylder meget for børn og unge, og også i stigende grad for voksne og ældre, så er det netop blevet et ideelt sted for virksomheder at annoncere. Mange virksomheder har allerede haft success med annoncering på sociale medier som for eksempel Facebook.

Succes på de sociale medier

For at få succes med annoncering på sociale medier, skal man kende sin målgruppe. Efter en målgruppeanalyse er det muligt at finde ud af, hvor målgruppen befinder sig. Der er for eksempel ingen grund til at køre med annoncer, som har til formål at ramme ældre, på et socialt medie som Snapchat, da brugerne af dette medie hovedsageligt består af børn og unge.

De sociale medier bærer et godt grundlag for digital markedsføring, da de bringer muligheden for at segmentere. Det er for eksempel muligt at segmentere i forhold til køn, alder, interesser, med mere. På den måde har man muligheden for at ramme sin målgruppe mere præcist.

Regler for markedsføring

Når man kaster sig ud i markedsføring på de sociale medier, skal man være opmærksom på, at der foreligger særlige regler i forhold til denne type markedsføring. Man bør holde sig opdateret om markedsføringsloven for bedre at kunne navigere i, hvad der er rigtigt og forkert.

Markedsføringsloven er blevet opdateret i 2017, men i takt med den digitale udvikling, kan den forventes at opdateres yderligere med tiden. Derfor er det en god idé at holde sig opdateret, da loven både er til for at beskytte forbrugerne såvel som erhvervsdrivende.