27. april 2020

Dét betyder emojis

Emoji betydning

Emojis går også under navnet ‘emoticons’, som er en sammentrækning af ordene ‘emotion’ og ‘icon’, der er engelsk for henholdsvis ‘følelse’ og ‘ikon’. Emojis er altså ‘følelses-ikoner – små ikoner i et hav af afskygninger.

Hvad bruger man emojis til?

Når man kommunikerer skriftligt, kan det svært at afkode humør og tone. Når man kommunikerer mundtligt påvirkes dette af ansigtsudtryk, kropssprog og tonefald.

Man bruger derfor emojis, når man skriver til at erstatte de elementer, som man misser, når man går fra mundtlig kommunikation til skriftlig kommunikation. Man bruger blandt andet emojis for at præge stemningen i teksten eller understrege bestemte elementer i budskabet. Emojis har derfor en betydning for skriftlig kommunikation.

Fra smileys til emojis

Man har tidligere benyttet smileys i lettere grad, når man har kommunikeret skriftligt. Det har blandt andet været denne meget standard smiley ‘ 🙂 ‘. 

Det er begrænset, hvad man tidligere har kunnet visualisere med smileys. Emojis giver en langt større mulighed for at vise præcist, hvad man ønsker at vise. Derfor har mange personer droppet smileys til fordel for de mange muligheder af emojis, som vel at mærke er en mere moderne form for smileys.

Der er et hav af emojis, som jævnligt opdateres. Det er alt fra den klassiske gule smiley i alle sine afskygninger, til ikoner af personer (som man kan skifte hud- og hårfarve på) til dyr, mad og meget, meget mere. Betydningen af emojis er derfor ikke et bestemt ikon, da man netop har muligheden for at vælge mellem mange forskellige ikoner.

Misforståelser

Der kan forekomme misforståelser i forbindelse med brugen af emojis. Det kan opstå af flere forskellige årsager. For eksempel har Iphones og Smartphones forskellige styresystemer, hvilket gør at emojis ikke kan oversættes fra telefon til telefon. Derfor kan man risikere, at ens sendte emojis betyder noget andet hos modtager end hensigten fra afsender har været.

Er det (u)professionelt at bruge emojis?

Det har tidligere været sådan, at man primært sendte smileys til venner og kæreste. Man har altså tidligere holdt sig fra at bruge smileys i mere formelle sammenhænge, som på arbejdspladsen af den grund, at det er useriøst og uprofessionelt.

Markedsføringen er i den grad rykket ind på de sociale medier, hvorfor brug af emojis ikke er uprofessionelt, men netop kan være det element, som kan hjælpe virksomheden med at nå målgruppen.

Ønsker man for eksempel at fange de unge brugere af sociale medier, kan det være en god idé at ‘tale i deres sprog’ – og de unge er storforbrugere af emojis!

Hvordan bruger man emojis?

Emojis kan bruges til at skabe blikfang. De fleste brugere af sociale medier har for vane at scrolle flittigt ned ad deres feed for kun at stoppe ved opslag, der falder dem i øjnene. Derfor er første mål at skabe blikfang, så målgruppen stopper med at scrolle og i stedet hviler ved ens opslag. Derfor kan emojis også have en betydning for digital markedsføring.

Man kan bruge emojis til at understrege, visualisere, med mere. Derfor er det vigtigt, at der er en sammenhæng mellem teksten (budskabet) og de emojis, man bruger.

Når det er sagt, er det endnu vigtigere at balancere sit emoji-forbrug. Selvom mange – primært unge – er storforbrugere af emojis, bør du undgå at overdrive.

Så er det bare med at sætte jagten ind på de rette emojis til lige netop dit budskab!