28. oktober 2019

Hvad betyder affiliate for dig?

Affiliate – hvad betyder det?

Affiliate er et engelsk ord, som på dansk betyder ‘affiliere’ eller ‘tilknytte’. Det har fået en ny udvidet betydning i markedsførings-regi. Vi forsøger at klarlægge denne betydning, blandt andet ved at inddrage eksempler for at demonstrere, hvad affiliate betyder.

Hvor benytter man sig af affiliate markedsføring?

Affiliate markedsføring fungerer – ligesom betegnelsen indikerer – således, at man affilierer med andre. Det er altså en samarbejdsform, som har til formål at tilgodese begge parter.

Denne type markedsføring ses ofte i forbindelse med blogs eller hjemmesider, som så reklamerer for andre hjemmesider, specifikke produkter, med mere.

Det har til formål at føre trafik fra denne ene hjemmeside over på en anden hjemmeside, hvilket i bedste fald øger konverteringen på den anden hjemmeside.

Hvordan fungerer affiliate markedsføring?

Udover at du har stillet spørgsmålet “Hvad betyder affiliate?”, undrer du dig muligvis over, hvad affiliate markedsføring kan.
Som nævnt tidligere ønsker begge parter at få noget ud af affiliate markedsføring. Når man indgår samarbejder med en anden hjemmeside eller blog med henblik på affiliate markedsføring, aftaler man hvordan en sådan form for markedsføring afregnes.

Til at forstå dette benytter vi begreberne CPA og CPC, som står for henholdsvis “Cost per Acquisition” og “Cost per Click”.

Når man taler om, hvad affiliate betyder og hvad det kan, sættes det som regel i forbindelse med CPA og ikke CPC. Det vil sige, at man altså ikke betaler per klik, som CPC står for. I stedet betaler man per konvertering, som CPA står for.

Når man betaler for annoncer på CPA basis, slipper man for at betale unødigt for annoncering, som ikke fører til konvertering. Har en blog fx et banner i siden som annonce for en anden hjemmeside, så koster det altså ikke, hvis der blot trykkes på linket, selvom der fortsat føres trafik over til siden. Det havde netop været tilfældet, hvis man betalte for annoncer på CPC basis.

Hvordan finder man den rigtige samarbejdspartner?

Ønsker man at give sig i kast med affiliate markedsføring, er det vigtigt at undersøge forskellige mulige samarbejdspartnere først. For denne samarbejdspartners målgruppe skal passe til ens egen målgruppe.

Hvis ikke samarbejdspartnerens målgruppe stemmer overens med den målgruppe, som er interesseret i ens hjemmesides produkter, så er de ikke interesseret i at trykke på annoncen.

Derfor er det vigtigt, at man undersøger målgruppen samt deres interesser og behov, for at tilpasse sin markedsføring hertil. Vi håber, du har fået besvaret dit spørgsmål: “Hvad betyder affiliate”.