31. oktober 2019

Hvad er digital markedsføring for dig?

Hvad er digital markedsføring?

Digital markedsføring dækker al markedsføring, som foregår digitalt. I takt med digitaliseringen er digital markedsføring blevet mere og mere relevant. Det giver virksomheder muligheden for at annoncere online gennem diverse platforme.

Et hav af muligheder

Der er et hav af muligheder inden for digital markedsføring, og det kan være svært at kende alt til, hvad digital markedsføring er. Man behøver heller ikke sætte sig ind i alle områder, men nærmere have et overordnet overblik. 

Med et overordnet overblik kan man indsnævre de mange muligheder alt efter, hvilken virksomhed man har, hvilke produkter eller services, man udbyder – og hvor målgruppen er. Det kan først fremmest være relevant i forhold til, hvilket medie man skal bruge kræfter på.

Når man spørger: “Hvad er digital markedsføring” er det i hvert fald en god idé at sætte sig ind i Google som annoncekanal. I Danmark står Google for det meste af søgetrafikken, hvorfor mange virksomheder benytter sig af annoncering her. Det blev tidligere kaldt Google AdWords, men har sidenhen skiftet navn til Google Ads.

Google Ads er et PPC værktøj og er altså betalt annoncering på søgemaskinen Google, som skaber synlighed for virksomheden, når der søges på bestemte ord.

Muligheden for at ramme den rette bruger

Inden for forskellige platforme er det muligt at målrette sin annoncering, så den rammer lige præcis de brugere, man ønsker. Det kan man blandt andet gøre gennem digital markedsføring på sociale medier som Facebook. 

Når man stiller spørgsmål ved: ‘Hvad er digital markedsføring’, er det relevant at kende til segmentering. Man har nemlig muligheden for at målrette efter køn og alder – blandt mange andre segmenteringsmuligheder, hvilket kan have stor betydning for, hvilke produkter og services, der er behov for.

Gennem Facebook kan man også ‘vise’ brugeren produkter, som brugeren tidligere har søgt på på Google for at øge chancen for køb. Dette kaldes ‘remarketing’, og for at forstå det teknisk, så bliver der lagt en cookie ind på brugerens pc, hvilket gør at Facebook kan vise det tidligere sete produkt.

Hvad er digital markedsføring og Affiliate marketing

Mange virksomheder benytter sig ydermere af Affiliate marketing, hvilket også er værd at kende til, når man undersøger ‘Hvad er digital markedsføring’. Affiliate marketing er reklame på andre hjemmesider, som linker til ens egen side eller bestemte produkter. Det kan for eksempel være bannere eller tekstannoncer, som forekommer ude i siden.

Indenfor affiliate marketing betaler man som regel per gennemførte køb. Det vil sige, at man ikke betaler for annonceringen, medmindre det fører til et køb. Det kan mindske unødige udgifter i forbindelse med annoncering.

Influencer marketing

Bloggere benytter sig blandt andet af Affiliate marketing, men også Influencer marketing, som er en mere direkte måde at reklamere for en virksomhed samt dennes produkt/service på.

Bloggere og andre kendte personer kan gennem deres profiler på sociale platforme, inspirere deres følgere til at købe bestemte produkter eller benytte sig af forskellige services, som de netop betales for at reklamere for.

Hvad er digital markedsføring for min virksomhed?

Ovenstående eksempler for digital marketing er selvfølgelig kun et udsnit af relevante kanaler, som man kan annoncere gennem. Det kan være en større proces at sætte sig ind i, hvad digital markedsføring er – og hvilket medie man skal annoncere gennem samt hvordan det helt præcist skal gøres.

Først og fremmest skal man undersøge, hvor målgruppen er, og hvor det altså er værd at optimere sin synlighed.

Der findes dog værktøjer, som kan hjælpe i processen med at finde den helt rette måde at annoncere på for dig. Man kan gennem målinger med blandt andet værktøjet Google Analytics indsamle data, som man herefter kan behandle, analysere og sammenligne, så man fremadrettet kan forbedre sin annoncering på de digitale medier.

Mange virksomheder benytter sig blandt andet af at split-teste, når de annoncerer. På denne måde kan de have forskellige annoncer kørende, for efterfølgende at kunne se, hvilke der har ført til flest salg. Dermed kan man vælge og fravælge bestemte annoncer ud fra data fra blandt andet Google Analytics.