8. oktober 2019

Hvad er KPI?

KPI – hvad er det?

Har du interesse for markedsføring, så støder du sikkert på begreber og forkortelser af og til, som du ønsker en uddybende forklaring på. I denne artikel bestræber vi os på at besvare spørgsmålet: “Hvad er KPI?”.

Hvad betyder KPI?

KPI er en forkortelse for ‘Key Performance Indicator’. Begrebet benyttes primært som ‘KPI’ i daglig tale i markedsførings-regi.

Størstedelen af begreberne inden for digital markedsføring kommer fra engelske termer, hvorfor det ikke altid har en direkte oversættelse til dansk. Det er derfor lidt forskelligt, hvordan man oversætter KPI. Det kan oversættes til ‘nøgle handlinger’, som blandt andet dækker over virksomhedens mål. Dermed er KPI en indikator for, hvor godt det går en virksomhed med at nå deres mål.

Hvad ens KPI er, er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det kan være bestemte mål, som man har for virksomheden og for de ansatte; det kan være aktiviteter og handlinger, som man ønsker, kunden skal foretage.

De ønskede handlinger, man ønsker kunden skal foretage sig, kan for eksempel være at tilmelde sig et nyhedsbrev, at downloade en PDF, bekræfte et køb, med mere.

Hvornår fastlægger man KPI?

Nu hvor du har styr på, hvad KPI er, kan det være, du tænker over, hvornår man fastsætter disse. 

Når en virksomhed foretager strategiudvikling, så fastsætter denne nogle mål. Det er som oftest langtidssigtede mål, som der arbejdes på. Dermed fastlægges KPI’er alt efter, hvilke produkter eller services, man udbyder.

Ideelt bør man evaluere på sine mål jævnligt. Her vurderer man, hvor godt man ‘performer’ i forhold til sine mål – og denne indikator er ens KPI. Under en sådan evaluering, vil man finde ud af, hvad der går godt – og hvad man bør gøre anderledes for hurtigere at opnå en given KPI. Når man evaluerer jævnligt arbejder man hele tiden på at komme tættere på at opnå sine mål.

KPI’erne opstiller forventninger til virksomheden, de ansatte og deres arbejde. Det øger produktiviteten, det er god feedback,og det skaber motivation hos de ansatte.

Målbare KPI’er

For at man jævnligt kan vurdere sine KPI’er, skal man først og fremmest have målbare KPI’er. Når disse KPI’er er målbare, så er der en reel mulighed for at se, hvordan virksomheden og dennes ansatte ‘performer’ i forhold til en given KPI.
Hvis ens KPI’er er abstrakte og ikke målbare, er det svært at vurdere, hvor langt fra eller tæt på man er på sit mål.

Afslutningsvis vil vi gerne komme med en lille perspektivering, som kan være god hjælper til at besvare spørgsmålet: “Hvad er KPI?”.

Man kan perspektivere KPI til fodbold, nærmere til et fodboldmål. Det er nødvendigt, når man spiller fodbold, at der er et fodboldmål. Hvis ikke, har man ikke noget at sigte efter. Man skal altså have fodboldmålet – her KPI – for at have noget at stræbe efter.