23. december 2019

Hvad er markedsføring?

Markedsføring – hvad er det?

Markedsføring er et bredt begreb og dækker over mange aspekter. Som ordet lyder: ‘markedsføring’, handler det i grove træk om at føre et produkt ind på markedet. Det vil sige at markedsføring dækker over alle relaterede processer i forbindelse med produktet – selve produktudviklingen, salget af denne, med mere.

Behandling af data

Når du undersøger ‘hvad er markedsføring’, er det vigtigt at kende til forarbejdet. Allerede før produktionen af et bestemt produkt går i gang, analyseres der på både produktet, markedet samt målgruppen. Det er vigtigt at undersøge eksisterende produkter og hvordan det nye produkt skiller sig ud i forhold til disse.

Ydermere produceres et produkt for, at det skal opfylde nogle behov. Derfor laves også en målgruppeanalyse, så man ved, hvem og hvorfor bestemte personer har brug for netop dette produkt.

Reklame

Når man siger ‘markedsføring’, tænker de fleste på reklame. Man kan ikke sætte lighed mellem de to, som mange ellers går og tror, men reklame er en del af markedsføring. Reklamen betyder meget, når man skal promovere og sælge et produkt, da reklame skaber synlighed for brugeren.

Hvad er markedsføring – gennem tiden

Markedsføring er ikke noget nyt, men formodes at have eksisteret lige så længe, som der har været et marked for at sælge/bytte varer.

Fund fra ruiner viser, at der for flere århundrede tilbage allerede har været tegn på markedsføring. Arkæologer har fundet skilte i gamle ruiner, som havde til formål at lokke kunder til og vise, hvad man havde at sælge.

Dengang kunne man kun målrette sin markedsføring til de forbipasserende, hvilket kun betyder meget lidt den dag i dag. En stor udvikling indenfor markedsføring skete dengang trykkekunsten blev en realitet. Det betød, at man kunne få sit budskab ud til flere personer, og man havde muligheden for at tiltrække andre købere end blot de forbipasserende eller tilbagevendende kunder, som vidste hvor man hørte til.

Da man pludselig fik muligheden for at sende sine budskaber i trykken, kunne man pludselig få mange eksemplarer hurtigt i stedet for at skulle arbejde på fx et skilt ad gangen.

Markedsføring- og reklameindustri

Gennem tiden har der helt sikkert været mange svar på spørgsmålet: “Hvad er markedsføring”. Det er klart, da der er sket en massiv udvikling, hvilket også har ladet muligheden for markedsføring udvikle sig.

Det var den industrielle revolution i 1700-1800-tallet, der udviklede en markedsføring- og reklameindustri. Da det med tiden blev muligt for producenterne at masseproducere varer, steg behovet for markedsføring. Det foregik primært gennem trykte medier som avisen, hvor de forskellige producenter kunne markedsføre deres produkter. Dermed kunne de nå ud til langt flere personer, som kunne være interesserede i deres produkter.

Eftersom man gennem tiden fik mere erfaring, optimerede producenterne deres markedsføring. Det skete blandt andet i takt med trykkens udvikling, som blandt andet bød på muligheden for at trykke i forskellige farver. Det havde stor betydning for de forskellige producenters markedsføring, som fik flere muligheder for at kunne tiltrække kundernes opmærksomhed.

Fra succes til større succes

Man er med tiden blevet mere opmærksom på markedsføring, strategi samt virkemidler – generelt hvad markedsføring er.

Det førte sidenhen til, at man startede bureauer, som specialiserede sig inden for markedsføring – og som varetog forskellige producenters interesser.

I takt med udviklingen gik markedsføring fra at have success i aviser til at benytte radioreklamer og efterfølgende tv-reklamen.

Indenfor markedsføring har man set muligheder i forbindelse med udvikling, hvilket også er tydeligt i forbindelse med digitaliseringen, hvor markedsføring for alvor har set sine muligheder på digitale platforme og sociale medier.

Større konkurrence

I takt med de mange muligheder for markedsføring, er konkurrencen også steget. Der findes mange producenter, som leverer samme varer, hvorfor den rette markedsføring er ekstra vigtig.

Derfor gør virksomheder, hvad de kan for at fremhæve deres produkter samt deres virksomheds synlighed. Det er vigtigt at kende produktets målgruppe samt deres behov for at kunne tilpasse markedsføringen til netop denne gruppe.

Man kan ved hjælp af de digitale platforme, målrette sin annoncering lige den/de personer, man ønsker. Det kan gøres ud fra synlighed ved søgninger som Google Ads beskæftiger sig med.
Man kan også gøre det den anden vej, og målrette sin annoncering brugerens køn, alder, med mere, ved at annoncere på sociale medier som Facebook.

Markedsføring har fundet sted lige så længe, man har solgt varer. Inden for branchen er det vigtigt at tænke kreativt for at følge udviklingen, hvilket der er blevet gjort i mange århundreder – gennem trykkekunsten, industrialiseringen og digitaliseringen.

Vi håber, du har fået svar på spørgsmålet: “Hvad er markedsføring”, som jo har udviklet sig gennem tiden.