3. december 2019

Hvad er marketing i dag?

Marketing – hvad er det?

Har du studset over ordet ‘marketing’ og stillet dig selv spørgsmålet: “Hvad er marketing?”, så vil vi i denne artikel bestræbe os på at give dig et fyldestgørende svar. Marketing dækker over alle aktiviteter, som knytter sig til det at fremme en virksomhed, dennes produkt(er)/services samt salget af disse.

Hvad er marketing i dag

Marketing er det vi på dansk i daglig tale kalder for markedsføring. Inden for uddannelser inden for eksempelvis økonomi, bruges fagtermen ‘afsætning’ som den danske oversættelse af marketing.

Marketing i det store perspektiv

Som nævnt vedrører marketing mange elementer. Mange forveksler fejlagtigt marketing med reklame, men reklame er kun en del af marketing, og derfor er det altså ikke det samme. 

Marketing er dog ikke kun reklame i forbindelse med et produkt, markedsføring strækker sig over hele forløbet både fra tanken om et produkt, til udarbejdelsen af et produkt, til salget af denne, foruden markedsføring i forhold til selve virksomheden. 

Produktplanlægning

De, der forbinder marketing med reklame, tror, at det kun vedrører salget af et produkt. Men allerede før produktet udarbejdes, er man i gang med marketing. Når man går med tanker om et produkt, begynder man allerede her at tænke på, hvem det er, der skal få glæde af dette produkt.

Man klarlægger, hvad produktet kan samt hvilke behov, produktet kan afhjælpe. Derefter finder man frem til målgruppen ud fra deres behov. Her er det relevant at foretage en målgruppeanalyse, så man får et dybere indblik i målgruppens behov og interesser.

Når man opnår en bedre viden om målgruppen, kan man tage det med i selve produktudviklingen, så produktet bedst muligt egner sig til den ønskede målgruppe.

Informationerne om målgruppen tages ikke kun med i produktudvikling, men også indenfor selve reklamedelen af marketing. Alt efter hvilken målgruppe man har med at gøre, kan man finde frem til den oplagte måde at reklamere for sit produkt på.

Hvad er marketing online?

De digitale medier har ført ekstra mange mulige måder at annoncere på med sig. Det giver muligheden for at markedsføre mere præcist til den målgruppe, som man ønsker kontakt til. Blandt andet giver det sociale medie Facebook muligheden for at markedsføre til bestemte målgrupper ud fra informationer om blandt andet køn, alder og geografisk placering, foruden adfærd på det sociale medie, heraf blandt andet hvilke sider man har ‘synes godt om’.

Marketing er et vidt begreb og dækker hele processen ind, allerede fra før et givent produkt udvikles, gennem produktudviklingen, salg, med mere. Der er derfor mange aspekter at arbejde med, alt efter hvor man ønsker at sætte ind.

Vi håber, denne artikel har givet dig et overblik over og svar på spørgsmålet: “Hvad er marketing?”.