20. april 2020

Hvad er online marketing?

 Online marketing – hvad er det?

Det simple svar til “Hvad er online marketing” er, at online marketing dækker over alt marketing, som foregår online. Det kaldes som oftest ‘digital marketing’ eller ‘digital markedsføring’.

Meget mere end blot reklame

Ofte bliver der fejlagtigt sat lighedstegn mellem marketing og reklame. Vi vil dog pointere, at reklame blot er en del af marketing – og ikke det samme som marketing.
Marketing rummer altså meget mere end blot reklame, selvom det er en væsentlig del.

Marketing dækker alt fra planlægning af produktet og undersøgelse af markedet til selve udviklingen af produktet og distribution. Ydermere dækker marketing over undersøgelse af målgruppe og konkurrenter, fastsættelse af prisen, kampagner og meget, meget mere end blot reklame.

Hvad kan online marketing?

De fleste virksomheder har indset, at de er nødt til at være synlige på de digitale medier for at tiltrække kunder og for at kunne konkurrere med konkurrenter.

De digitale medier bringer mange fordele med sig i forhold til tilfredsstillelse af forbrugerbehov og ydermere konkurrencemæssige fordele.

For eksempel gør de digitale medier det muligt at målrette annoncer meget præcist til en specifik målgruppe. Derudover giver online marketing dig muligheden for at følge med i effekten, så man kan følge med i, hvad der fungerer og hvor man bør lægge kræfter ind.

Online marketing giver altså langt mere målbare resultater end traditionel marketing.

Hvad er online marketing på de digitale medier?

Online marketing åbner op for mange forskellige måder at annoncere på gennem forskellige digitale medier. Det er ikke sikkert, at alle områder er lige så væsentlige for lige netop din virksomhed.

Du ved nu, hvad online marketing er, nu skal du finde ud af, hvor og hvordan man skal annoncere. Det kan man blandt andet finde ud af ved at kigge på målgruppen samt konkurrenterne. Det er ikke sikkert, at man rammer rigtigt i første forsøg; det er derfor, man skal benytte sig af de værktøjer, som kan hjælpe til en analyse. På den måde kan man hele tiden optimere; man kan prøve forskellige måder at annoncere på af for at se, hvad det medfører af resultater.