22. april 2019

Personaer i din strategi på sociale medier

“En eller flere personaer i vores strategi?”

I en strategi på sociale medier er det en alment udbredt udfordring, at skulle indsnævre målgruppen og arbejde med en persona i stedet.

Én persona – eller flere?

I princippet er personaen opfundet for at snævre sigtet ind. For at finde centrum på en målskive til kommunikationen. Med personaen at sigte efter, kan man forvente at ramme et publikum, der er magen til eller i høj grad ligner, og således ender kommunikationen med at ramme målgruppen.

På vores kursus og workshop med strategi på sociale medier er det gang på gang en stopklods for virksomheden at skulle skære noget fra, og snævre ind. Det er det fordi, det er svært at fravælge og svært netop at skære fra. Ikke desto mindre er det nemt udslagsgivende i resultaterne, hvis der bliver enten sjusket eller der bliver helgarderet i udarbejdelsen af personaen.

Undlad at helgardere i din SoMe-strategi

Helgarderingen sker, når du laver for mange personaer. Ved at lave adskillige personaer, så forlader du øvelsens essens. Nemlig indsnævringen. Det er ikke en indsnævring – og så langt fra et centrum på en målskive – hvis din SoMe-strategi har både en ældre og en helt ung persona. Og du også tilføjer en persona med en stærk digital profil og en med en svag digital profil – og oveni hatten smider nogle ekstra ind, for at få spredning i interesser og/eller i køn og geografi.

Din strategi for de sociale medier har brug for fravalg.

Stærkest ender du med at stå, hvis du skærer fra. En god måde at træffe beslutning er, at kigge på dine muligheder, og så gå efter “Den ideelle kunde”. Læg mærke til hvad der sker ved den mentale øvelse. Måske er der nogle personaer, der hurtigt falder fra, hvis du ikke forholder dig til, hvem du drømmer om at tiltrække og sælge varer og ydelser til (fordi det svar hurtigt bliver ‘alle’), men i stedet beskrev den ideelle kunde. Derved får du din personaøvelse ned i ental.

Hvis du kan argumentere for, at flere personaer er det rigtige, så ligger mellemregningen typisk i kanalstrategien. Hvor “kanaler” i den sammenhæng er ordet for de forskellige sociale medier.

Flere personaer i strategien – spredt over flere SoMe-kanaler

Det er ikke sådan, at der død og kritte kun må være én persona. Det er bare et ufravigeligt faktum, at virksomhedens arbejde med det enkelte sociale medie bliver hæmmet af at skulle ramme forskellige typer mennesker.

Løsningen ligger lige for. To personaer – to forskellige sociale medier.

Vi er i en tid, hvor paletten af sociale medier, som virksomheder kan indlemme i deres strategi er præcis så bred, at der kan males med mere end en farve – og heldigvis ikke så bred, at det bliver uoverskueligt. Vi taler herhjemme om 3 til 5 relevante og væsentlige sociale medier at forholde sig til for langt de fleste virksomheder.

I en 2019-virkelighed kan virksomheden tilvælge Instagram og arbejde med en persona, som har et højere trin for digitale kompetencer end personaen for Facebook. Førstnævnte Insta-persona har tjek på stories, kan interagere med dem, og er i interesseøjemed mere end first mover end FB-personaen. FB-personaen er så til gengæld mere konkurrence-/hygge-/diskussionslysten end Insta-personaen… og således eksemplificeret, hvordan en virksomhed kan opdyrke to personaer, men blot gøre det med SoMe-kanalerne som skillevæggen. Til eksemplet kunne man smide den karrieremindede persona i kassen med LinkedIn, og så er vi oppe på tre personaer.

6 personaer i en strategi på sociale medier

Til fodboldklubben Fremad Amager har vi udarbejdet en strategi på sociale medier. Her er vi oppe på seks personaer, som det højeste antal set her i kursus-virksomheden. De seks personaer opstår fordi virksomheden har mange facetter i forretningen. Facetter som man sjældent kender til, hvis man ikke har været bag kulissen i en fodboldklub.

Der er fans, men der er også sponsorer. Der er fans og sponsorer, men der er også spillersalg. Der er entréindtægter, men der er også udebaneture i bus. Der er entré og busture, men der er også synliggørelse af både spillere og sponsorer.

Det ledte i strategiarbejdet til seks personaer. Tre af dem er fans. Udvalgt primært efter hvilken måde de køber produktet “fodbold” på. Købsmønstret i den case følger aldersklassen, så de tre personaer, der er fans af klubben, er så også tre forskellige aldre – men er ikke valgt pga. aldersklassen. Den unge der uden tøven rækker ud efter MobilePay, og er vant til abonnementsmodeller fra sit Netflix-forbrug. Den i mellemklassen som gerne svinger sit dankort online, og så til sidst skeptikeren, der faktisk bedst kan lide at møde op med kontanter. Alle tre personaer er mænd, men kønsbetragtningen spiller en meget lille rolle i arbejdet bag personaerne.

Den yngste af de tre nævnte fan-personaer skal tiltrækkes via Instagram. Dem mellemste via facebook og den ældste vie email (og til dels Facebook). Således spredt over kanaler. De må gerne springe lidt rundt og overraske virksomheden ved at følge flere eller alle steder, men med dette forarbejde, så ved Fremad Amager, hvad de selv vil med SoMe-kanalerne.

De resterende tre personaer er sponsoren, spilleragenten og journalisten. Sponsoren hører til i LinkedIn-kommunikationen. Spilleragenten er youtube og journalisten er Twitter. Uden at gå yderligere i dybden så får du ved den opremsning eksemplificeret, at når persona-antallet vokser, så følger antallet af kanaler også med op. Det har i den strategi på sociale medier gjort plads til hele seks personaer.

Her kan du læse mere om at lave strategi på sociale medier >>

Og her kan du lave en forespørgsel på en SoMe-worskhop >>