26. marts 2020

Få succes med reklame på Facebook

Reklame på Facebook

Facebook giver dig rig mulighed for at reklamere med dine produkter og din virksomhed. Der er et hav af elementer på Facebook, du kan justere, så din annonce sidder lige i skabet. Facebook-annoncering kan være rigtig effektivt, hvis man ved, hvad man laver.

Målrettede annoncer

Man kan selv definere den målgruppe, man ønsker for sin reklame på Facebook. Her bør man finjustere målgruppen, så annoncen går direkte ud til dem, der vil have størst interesse i ens produkt og virksomhed.

Man kan blandt andet udarbejde målgruppe ud fra demografi og interesser. Derudover kan man også skabe brugerdefinerede målgrupper ud fra data, man allerede ligger inde med (blandt andet fra website-besøg og kontaktlister).

Målbare resultater

Det er en kæmpe fordel ved digital markedsføring, at man kan følge effekten af sin annoncering. Det gør det muligt at finde ud af, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt. Man kan tydeligt se effekten i forhold til pris – hvis ikke der er overskud, skal annoncen optimeres eller lukkes ned. Man skal lave overskud på sin reklame på Facebook, ellers er det spild af annoncekroner.

Endnu et godt element ved reklame på Facebook er muligheden for at splitteste. Her har man mulighed for at teste flere forskellige annoncer, mens man følger effekten. Herfra kan man hurtigt se, hvad der fungerer bedst af forskellige elementer. Det kan både være udskift af billede, tekst, farver, med mere. Nogle gange har små elementer stor betydning, som man får øje for ved at splitteste.

Kontrol giver overblik

Det er muligt at kontrollere markedsføring på Facebook utroligt nøje. Det gælder alt fra at definere målgruppe og målsætning til at følge med i effekten. Også når det kommer til den økonomiske del, kan man skabe sig et godt overblik og kontrol over budgettet.

For bedst muligt overblik og kontrol, kan man vælge specifikt dagligt budget med start- og slutdato for kampagnen. Reklame på Facebook koster ikke mere, end du har råd til at spendere, så derfor kan det være en fordel selv at være i kontrol i stedet for at lade Facebook administrere, hvordan og hvornår annoncekronerne skal spenderes.

Prisen afhænger ydermere af relevansscore. Vurderer Facebook, at ens annonce har relevans for målgruppen, vises annoncen til flere brugere for færre penge. For at opnå en høj relevansscore, skal man have øje for målgruppens behov.

Det er målgruppen, der aktivt til- og fravælger, hvad de vil se på, så de skal have førsteprioritet i udarbejdelsen af annoncen. Er man i tvivl om forskellige annonceelementer, har man jo muligheden for at splitteste for at komme frem til den bedste reklame på Facebook – og heraf det bedste resultatet.