Samarbejdspartnere

I Bigum&Co udbyder vi kurser og uddannelser i samarbejde med nogle af landes største erhvervsakademier og jobcentre.

CPH Business – Danmarks største erhvervsakademi

Cphbusiness har danske og internationale videregående uddannelser inden for: Salg og Markedsføring, Service og Oplevelse, Økonomi og Finans, IT og Multimedie, Innovation og Entreprenørskab, Ledelse og Kommunikation samt Laboratorie og Miljø.

Uddannelserne kan tages på fuld tid eller på deltid sideløbende med et job og er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet. Det er uddannelser, som skaber værdi for dig og for din nuværende eller kommende arbejdsplads.

Cphbusiness har afdelinger i København, Lyngby og Hillerød og herudover aktiviteter i Helsingør og på Bornholm. Cph business har ca. 5.200 fuldtidsstuderende (heraf ca. 1.000 internationale studerende), 7.200 deltidsstuderende og 380 medarbejdere.

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania er et af ni regionale erhvervsakademier i Danmark.
Dania udbyder akademiuddannelser i Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg.
Akademiet udbyder 15 business, it- og teknologiske korte videregående uddannelser, to professionsbachelor-uddannelser samt en række akademiuddannelser på deltid. Der er mere end 1800 fuldtidsstuderende samt et stort antal akademistuderende på deltid.

KEA – Københavns Erhvervsakademi

KEA – Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau.
Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

Jobcenter København, Jobservice

Bigum&Co har indgået samarbejdsaftale med Jobcenter København, hvor ledige jobsøgere deltager på et 6-ugers jobrettet uddannelsesforløb hos Bigum&Co.
Bigum&Co faciliterer efterfølgende 4-ugers virksomhedspraktik for den ledige.

Se alle vores kurser for ledige her