16. december 2019

Alt du skal vide om annoncering på Google

Annoncering på Google

Det betalte annoncemedie, som Google har, kaldes for Google Ads, som er det, de fleste forbinder med annoncering på Google.
Det kan være, at du kender det som Google AdWords, som det tidligere hed. Google udmeldte i sommeren 2018, at annoncemediet skiftede navn fra Google AdWords til Google Ads.

Hvad er Google Ads?

Google Ads og Google AdWords er det samme, blot den nuværende samt tidligere betegnelse. I dag bruger man derfor betegnelsen ‘Google Ads’.

Google Ads dækker over alt betalt annoncering på Google. De fleste kender Google Ads fra Google Search, eller hertil Google Shopping. Men derudover dækker Google Ads også Google Display, foruden videoannoncering på Youtube.
De forskellige områder uddybes i hvert af deres respektive afsnit.

Google Search

Google Search er det inden for annoncering på Google, de fleste forbinder Google Ads med. Det er annoncering i Googles søgemaskine.

Når man foretager en søgning på Google, dukker der oftest 4 annoncer op. Der kan også forekomme færre, men der vil maksimalt forekomme 4 annoncer, som ligger over de organiske søgeresultater.

Når man annoncerer på Google på denne måde, så indsætter Google en indikator, så alle kan skelne mellem de betalte resultater og de organiske resultater. Indikatoren er en lille rubrik under overskriften, hvori der står ‘Annonce’. 

Google Search pris

Prisen for annoncering på Google gennem Google Search – altså annoncer i søgemaskinen – betales på PPC basis. PPC står for Pay Per Click, hvilket kan oversættes til ‘betal per klik’.

Hvis en bruger foretager en søgning, hvor ens annonce vises og derfor trykker på annoncen, vil man betale. Hvis brugeren derimod fortsat foretager en søgning, hvor annoncen vises, men i stedet trykker på en af de andre søgeresultater, betaler man altså ikke.

Man betaler ikke for visningen, hvis ikke det fører til et klik. Derfor betaler man ikke unødigt for søgninger. Dog kan man ikke garantere, at klikket man betaler for, fører til konvertering.

Annoncer på auktion

Som tidligere nævnt forekommer der maksimalt 4 annoncer øverst i søgeresultaterne for enhver søgning. Men hvem får så de 4 placeringer?

Til enhver søgning afgøres dette til en hurtig auktion mellem de, som ønsker at rangere på netop det pågældende søgeord.

Når man opretter sin annonce i forbindelse med annoncering på Google, tilføjer man et maksimumbud, som man er villig til at betale. Det er så dét bud, som bruges i auktionen mod de andre, der også ønsker en af de 4 placeringer.

Højeste bud er ikke alt

Man kan ikke blot afgive et højt maksimumbud og så regne med, at man får en af de 4 annoncepladser. Buddets størrelse afgør nemlig ikke alene, hvem der bliver en af de heldige 4.

Google ønsker at give brugerne en god oplevelse, når de foretager søgninger, hvorfor resultaterne skal være relevante for søgningen. Derfor er det de, som har den mest relevante annonce med det mest relevante indhold OG det bedste bud, som vinder auktionen. Derfor skal man ikke satse alt på et højt bud, når det kommer til annoncering på Google, hvis annoncen og indholdet ikke spiller.

Parameteret Quality Score

Som forstået ud fra ovenstående, kan man altså ikke købe sig til irrelevante placeringer, når det kommer til annoncering på Google.

Google vurderer ud fra to parametre, relevansen samt kvaliteten af de respektive annoncer, og heraf hvem som får annoncepladserne for den pågældende søgning.

De to parametre hedder Quality Score og Ad Rank. Gennem Quality Score vurderer Google, hvem der har den mest relevante annonce. Det gør sig gældende i forbindelse med den hjemmeside, som annoncen fører brugeren hen til. Google vurderer, hvor relevant annoncen er for søgeordet, hvor relevant hjemmesiden er for søgningen, gennemsnitlig CTR, foruden brugerens oplevelse på hjemmesiden, som annoncen fører til.

Gennem Quality Score sikrer Google sig, at en bestemt annonce har relevans for brugerens søgehensigt. Dermed sikrer Google sig kvalitet, samt at brugerne opnår den største tilfredshed.

Foruden at sikre Google og brugerne, så gør Quality Score også, at annoncørerne modtager den mest relevante trafik, hvilket giver større chance for konvertering. Parameteret er derfor til alles fordel.

Parameteret Ad Rank

Det andet relevante parameter hedder Ad Rank, som nemlig er afgørende for, hvem der får de 4 annoncepladser. Udregning af Ad Rank foregår således, at Quality Score ganges med budprisen. Dem, der så har den højeste Ad Rank, får så annoncepladsen.

Som tidligere nævnt, bør man ikke satse alle sine penge på et højt bud på sin annoncering på Google, hvis annonce og indhold ikke er i orden. Det kan netop bevises ved udregningen af Ad Rank. For man kan godt vinde auktionen, selvom man ikke byder højest, hvor man så den anden vej rundt også kan risikere at tabe auktionen, selvom man har budt højest.

For at få den højeste Ad Rank, skal man arbejde på sin Quality Score. Det er derfor en større fordel at arbejde på relevansen mellem brugerens søgning samt ens annonce og tekst hertil, hjemmesiden som annoncen fører brugeren til samt indholdet på siden, fremfor at smide penge efter højeste bud.

Google Shopping

Google Ads er – som nævnt – det, de fleste forbinder med annoncering på Google. Google Ads dækker foruden Google Search også Google Shopping. Google Shopping forekommer også, når der foretages søgninger. De optræder enten som annoncebokse i højre side eller over Google Search annoncerne, hvor de figurerer med et produktbillede og pris.

Når man foretager en søgning, kan man også justere resultaterne. Man kan for eksempel vælge kategorien “Shopping”, som er Google Shopping. Her vil optræde langt flere produkter, end dem som optræder ved en standard søgning.

I kategorien “Shopping” kan man så scrolle ned gennem de mange resultater for at finde det produkt, som man vil klikke sig ind på. Der er blandt andet pris angivet, hvorfor man hurtigt kan få et overblik over, hvad de forskellige produkter koster.

Hvorfor Google Shopping?

Mange brugere tiltrækkes af visuelt materiale, hvorfor Google Shopping er en god måde at tiltrække brugerne på. At man har et produktbillede som svar på brugerens søgning, kan derfor føre til, at brugeren vælger dette fremfor de betalte tekstannoncer i Google Search.

Det er muligt både at have annonce i tekstannoncerne samt i Google Shopping. Derudover er det også muligt at have flere annoncer i Google Shopping, der passer til den relevante søgning, som brugeren har foretaget.

Hvad koster Google Shopping?

Google Shopping afregnes som Google Search, netop ved PPC. Man betaler kun, hvis brugeren klikker på annoncen, hvorfor man ikke betaler unødigt for søgninger, som ikke fører til, at brugeren kommer ind på hjemmesiden.

Google bestemmer, hvilke produkter der vises i hvilken rækkefølge. Google Shopping vurderer ligesom ved Google Search ud fra annoncens relevans i forhold til søgningen samt landingssidens relevans for søgningen, foruden annoncørerens bud. At der er relevans er til stor fordel for brugerne, som finder, hvad de ønsker, og Google som netop ønsker dette, foruden annoncørerne, der får den rette trafik til deres hjemmeside.

Youtube annoncering

Google ejer Youtube, hvorfor annoncer herpå også er relevante at gennemgå i forbindelse med annoncering på Google. Man kan godt kalde Youtube for Googles svar på video-søgemaskine. Youtube bruges flittigt verden over, hvorfor det er et oplagt sted at annoncere.

Mennesker er visuelle, hvorfor video-ads vil have en god effekt med både billede og lyd, som kan fange brugerens opmærksomhed. Der er desuden større chance for, at brugeren husker en reklame, hvis den er med billede og lyd.

Det er muligt at segmentere ud fra, hvilke typer videoer brugeren ser, foruden segmentering ud fra demografi og søgeord.

In-stream annoncering

Den mest anvendte form for annoncering på Youtube kaldes for Trueview In-stream, som er de annoncer, der optræder, før den valgte Youtube-video vises. Det er skipbare videoer, som kan skippes efter et bestemt antal sekunder.

Nogle brugere finder disse videoer påtrængende og irriterende, da man skal se et bestemt antal sekunder, før man kan klikke videre. Disse brugere klikker som regel også væk fra annoncen, så snart det er muligt.

Andre brugere finder annoncerne relevante og trykker sig videre ind på dem. Annoncerne skal ikke virke påtrængende, for så er de ikke målrettet korrekt. Målgruppen skal jo synes, at en given annonce er relevant, hvorfor han/hun derefter vil kunne drage nytte af den.

Hvad koster Youtube annoncering?

Når man betaler for In-stream annoncering, skal man kun betale, hvis brugeren finder ens video relevant. Det vil sige, at hvis brugeren skipper videoen, når de påtvungne sekunder er gået, så betaler annoncøren altså ikke.

Man skal først betale for sin annonce, hvis brugeren ser 30 sekunder af videoen. Er videoen under de 30 sekunder, for eksempel 20 sekunder, så betaler man, hvis brugeren ser den fulde video. Ellers betaler man, hvis brugeren rammer de 30 sekunder. Det udviser desuden også en interesse for brugerens side, at man vælger at se 30 sekunder – eller mere – af en video, som man påduttes inden den selvvalgte video afspilles.

Dermed betaler man kun for de brugere, som finder videoen relevant, hvilket forhåbentlig fører til konvertering – eller i hvert fald har givet indtryk hos brugeren.

Selvom det er en fordel kun at betale for interesserede brugere, vil man jo gerne gøre sit for, at flere brugere bliver interesserede.

Man har ikke mange sekunder at gøre godt med, før at en bruger kan skippe ens video. Derfor skal man sørge for at vise sit logo samt få budskabet ud, så tidligt i videoen som muligt.

Google Display

Annoncering på Google dækker også over Google Display. I modsætning til Google Search og Google Shopping, forekommer denne type annoncering på Google ikke i Googles søgemaskine, men optræder i stedet på andre hjemmesider.

Google Display er billedannoncer – også kaldet bannere – som ses i siden på forskellige hjemmesider. Dermed har man mulighed for at få sit banner i omløb på diverse store hjemmesider gennem Google Display.

Google Display pris

Google Display kan man både betale på PPC basis, men også på CPM basis. Som tidligere nævnt betyder PPC ‘Pay Per Click’, hvor CPM så står for ‘Cost per Thousand Impressions’. For at huske forkortelsen, kan man tænke på, at M er romertal for 1000.

Med annoncer på CPM basis, betaler man for antal visninger – nemlig at få vist sin annonce 1000 gange – i modsætning til PPC, hvor man netop ikke betaler for visninger, men kun per klik.

Hvordan fungerer Google Display?

Google Display netværk er et stort annonceringsnetværk, som Google ejer. Google har mange partnerskaber med hjemmesider. Dermed kan Google levere annoncer til alle disse partner-hjemmesider.

Man kan vælge, hvilke emner man ønsker at annoncere gennem. Med valg medfølger også fravalg, så derfor bør man også ekskluderer emner, hvor man ved, at ens målgruppe ikke befinder sig. Dermed ekskluderer man hjemmesider, som man ikke vil annoncere gennem.

Man kan målrette sine annoncer til målgruppen ud fra målgruppens søgninger, deres interesser, med mere. Man kan også målrette annonceringen ud fra specifikke hjemmesider, specifikt publikum, og meget, meget mere.

Remarketing er effektivt!

Alle burde fokusere på remarketing-annoncer. Det betyder, at hvis en given bruger har været inde på en specifik hjemmeside eller kigget på et specifikt produkt, så er det en god idé at vise brugeren den side eller det produkt igen.

Når brugeren opholder sig på en anden hjemmeside, kan man derfor annoncere på denne hjemmeside for at ramme brugeren, hvor han/hun er. Når man leverer annoncer på denne måde, så lokker man brugeren tilbage til sit website.

Remarketing er altså annoncering til tidligere besøgende af ens hjemmeside. Det er yderst effektivt, da tilbagevendende bruger har en langt højere konverteringsrate.

Et godt råd med på vejen

Google Ads er langt mere end Google Search, selvom det er det, mange primært tænker på, når de hører ‘annoncering på Google’. Google Ads dækker også over Google Shopping, Youtube-annoncering og Google Display.

Uanset hvilken måde man annoncerer på, er det vigtigt at holde øje med sine resultater. Man bør kigge på, hvor mange der klikker, hvor mange kliks der fører til konverteringer, med mere. Når man holder øje med effekten af sin annoncering på Google på denne måde, kan man løbende justere for at opnå den ønskede effekt.