Godkendte 6 ugers kurser for ledige

Kurser for ledige

Er du ledig, så har du (måske) mulighed for at få kurset betalt. Vores kursus er godkendt på den landsdækkende positivliste som 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Kurser i Digital Markedsføring

Kursus for ledige

Digital Markedsføring

6 intensive uger med SEO, Sociale Medier & E-mailmarkedsføring afholdt i København & Skanderborg.

Afholdes digitalt

Kursus for ledige

Digital Markedsføring

6 intensive uger med SEO, Sociale Medier & E-mailmarkedsføring afholdt i København & Skanderborg.

Afholdes i København & Skanderborg

Praktisk information til ledige

Vores kursus i Digital Markedsføring er godkendt på statens positivlister. Du kan derfor som ledig få kurset betalt. Enten har du ret til kurset per lov via din A-kasse (6 uger jobrettet uddannelse), ellers har du en god mulighed for at få kurset betalt via dit Jobcenter.

Gennem a-kassen
Du har ret til at starte på kurset, når du har været ledig i 5 uger, hvis du er:

– Ufaglært med afsluttet folkeskole og gymnasial uddannelse, eksempelvis HTX, STX og HHX eller lign.

– Faglært med erhvervsfaglig uddannelse, som f.eks. grafiker, frisør, kontorassistent eller murer.

– Har en kort videregående uddannelse og erhvervsfaglig uddannelse (samtidig).

Gennem jobcenteret

Du har en god mulighed for at få kurset betalt via dit jobcenter, selvom du ikke lever op til A-kassens krav. Der afsættes nemlig 100 millioner kroner hvert år til at opkvalificere ledige dagpengemodtagere som dig.

Praktisk information hvis du er i arbejde

Du har mulighed for at få dit kursus delvist betalt gennem SVU.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Find regler om SVU her: svu.dk

Bruttolønsordningen

Via bruttolønsordningen kan din arbejdsgiver betale kurset ved at modregne prisen i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler i princippet selv med dine lønkroner før skat. Det kan oftest spare dig for det halve af prisen.