Se om du har ret til et 6 ugers kursus for ledige

Du kan få betalt kurset for ledige af dit jobcenter eller a-kasse, og kurset er på positivlisten.

Er du i din første ledighedsperiode?

Du har ret til en 6 ugers jobrettet uddannelse hvis du er indmeldt i en A-kasse og er enten:

  • Ufaglærte ledige
  • Faglærte ledige
  • Ledige med kort videregående uddannelse og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Er du 25 år, skal uddannelsen være afsluttet, inden du når 9 måneders sammenlagt ledighed og er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet, inden du når 6 måneders sammenlagt ledighed

Er du i din anden ledighedsperiode?

Du skal kontakte dit jobcenter, da de skal bevillige om du kan få en 6 ugers jobrettet uddannelse.

Opfylder du ikke kravene?

Du har stadig mulighed for en 6 ugers erhvervsrettet uddannelse gennem den regionale positivliste. Det kræver blot du er medlem af en A-kasse. Så, tag fat, i dit jobcenter og hør om dine muligheder for at komme på et 6 ugers kursus.

Kurser fra positivlisten?

Vores kursus i Online Marketing er på positivlisten.