Akademimodul: Økonomistyring i praksis

Regnskab & Bogholderi

Håndter daglige og vitale arbejdsopgaver i private og offentlige virksomheder

Regnskabskursus på 6 uger

Økonomistyring i praksis (med regnskab og bogholderi) ruster dig til at kunne håndtere daglige og vitale arbejdsopgaver i private og offentlige virksomheders økonomiafdeling.

Afholdes i København hos Bigum&Co

Fagmodulet Økonomistyring i praksis er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring.

Kurset udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under lov om åben uddannelse og afsluttes med en eksamen.

Reserver din plads (uforpligtende) Praktisk information

Næste holdopstart:

Tilmeldingsfrist d. 30. September 2016

Regnskabskurset indeholder

 • 6 moduler med værdifulde metoder og redskaber

  På dette 6-ugers regnskabskursus for ledige lærer du både de teoretiske rammer for økonomistyring i virksomheder, samt de praktiske kompetencer som virksomhederne efterspørger. Du får både overblik over regnskabers opbygning og opstilling, samt indgående indblik i bogholderiet der ligger til grund herfor.

 • Microsoft Dynamics C5 (Navision)

  Èt af de mest udbredte og anerkendte regnskabsprogrammer lærer du selvfølgelig at arbejde i på regnskabskurset. Det er let at gå til og giver dig en værdifuld og efterspurgt kompetence hos mange virksomheder, hvilket gør dig i stand til at være produktiv og brugbar for virksomheden fra start.

 • Step-by-step guide til bogføring

  På dette regnskabskursus for ledige lærer du de grundlæggende principper i virksomhedens bogholderi. Via en pædagogisk step-by-step guide lærer du hvordan man i praksis bogfører og retter bilag. Skræddersyede øvelser gør dig sikker i det dobbelte bogholderis princip.

 • Aflever regnskaber lige efter bogen

  Du bliver skarp på indtægter, omkostninger, aktiver og passiver, samt skelnen mellem resultatopgørelse og balance. Du får redskaber og strukturerede metoder, der sikrer, at det regnskab du afleverer til chefen eller revisor er lige efter bogen.

 • Virksomhedens moms- og lønindberetning

  Vi giver dig lette huskeregler og pædagogiske guides til at skelne mellem købsmoms, salgsmoms, bruttoløn, A-skat mv., så du med sikker hånd kan foretage virksomhedens moms- og lønindberetning. Dét er noget, alle virksomheder sætter stor pris på.

 • Aktivitets- og kapacitetsplanlægning

  Virksomheder arbejder med utilstrækkelige/knappe ressourcer i forhold til deres strategi og optimale valg af produkter. Regnskabskurset guider dig igennem opstilling og prioritering af virksomhedens aktiviteter, så de på den måde får mest ud muligt ud af deres begrænsede kapacitet og dermed mest værdi for pengene.

 • Investering og finansiering

  På dette regnskabskursus for ledige dykker vi ned i virksomhedernes leveblod – investeringer og finansieringen heraf – og afkoder alt fra afskrivninger over anlægsaktiver til lånetyper samt effektive renter, så du står rustet til at levere den merværdi, virksomhederne higer efter. Vi arbejder med forskellige lag af investeringer, kalkuler og analyser. Du kommer med andre ord til at sidde med svarene på virksomhedernes vigtigste spørgsmål; hvordan tjener vi penge?

 • Budgettering og andre regnskaber

  Vi introducerer dig til de mest udbredte budgetmodeller og sørger for, at du har indgående kendskab til opstillingen heraf. Du sættes yderligere i stand til at formulere forudsætningerne, samt foretage opfølgende kontrol heraf.

 • Nye tider, nye undervisningsformer

  Regnskabskurset er til for dig. Derfor medfølger et stort e-learningsbibliotek indeholdende gennemgange af pensum og opgaver. Det kan du benytte både under og efter dette kursus for ledige - til at komme i den bedst mulige jobsituation.

Mød dine undervisere

På kurset i Regnskab & Bogholderi har vi samlet en række undervisere, der deler ud af deres praktiske erfaring og know-how inden for hver deres område. Du får best-practises og en lang række cases fra vores ekspertundervisere, der øser ud af deres viden.

Jesper Storm

Jesper Storm

Ekspert i regnskab og bogholderi

Jesper Storm underviser på Københavns Universitet, samt Copenhagen Business School, hvor han også er tilknyttet som både eksaminator og vejleder. Det er vores indtryk, at Jespers undervisning er drevet af passion for emnerne, hvilket tidligere evalueringer virker til at bekræfte.

Brian Jack Rosendahl

Brian Jack Rosendahl

Revisor og regnskabsunderviser

Brian Jack Rosendahl har 7 år bag sig inden for regnskabsbranchen. Han har haft fingrene i alt fra økonomien i små virksomheder til jobbet som regnskabsansvarlig. Brian har en stor passion og interesse for regnskab, og den deler han hellere end gerne ud af. Brian glæder sig til at møde dig.

Praktisk information

Find de praktiske informationer for dette regnskabskursus herunder. Kontakt os på 71 99 71 71 eller info@bigum.co for uddybende information.

6-ugers jobrettet uddannelse

Fagmodulet Økonomistyring i praksis  er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring.
Kurset udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under lov om åben uddannelse og afsluttes med en eksamen.

Undervisningstider

På dette regnskabskursus er der undervisning 2 dage ugentligt i 6 uger og op til 20 timers ugentligt selvstudie derudover. Undervisningen starter kl. 08:30 og slutter kl. 16:00.

Adgangskrav

Minimum 2 års erhvervserfaring, samt en ungdomsuddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau.

Pris & Betaling

Dette kursus for ledige er fastsat til DKK 23.002,75 kr. Som ledig får du beløbet betalt af dit jobcenter eller din a-kasse – vi klarer alt det praktiske.

Adresse & Transport

Vi afholder vores regnskabskursus for ledige i København. Klik herunder og se adresse og transportmuligheder.

Mikado House,
Rued Langgaards Vej 8,
2300 København S.
Transport
Tæt på DR Byen metro st., samt buslinie 12 og 33.
Betalingsparkering i nærområde.

Eksamen & ECTS

Dette kursus for ledige afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en 2-siders erhvervscase. Du får 10 ECTS point ved aflevering af opgave og gennemført eksamen.

Vores omgivelser i København

Vores lokaler i København

For Virksomheder

Du har flere muligheder for at få vores regnskabskursus delvist betalt, når du er ansat i en virksomhed.

Statens voksenuddannelsesstøtte

Som ansat i en virksomhed har du mulighed for at ansøge om Statens Voksen uddannelsesstøtte.

Kurset er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget – søg digitalt og få vejledning om SVU på www.svu.dk

Bruttolønsordning

Via bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale kurset ved at modregne prisen i din bruttoløn.

Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler i princippet selv med dine lønkroner før skat. Det kan oftest spare dig for det halve af prisen.

Læs mere om ordningen på skat.dk

Pris

Prisen for dette regnskabskursus er for virksomheder:
København: 20.619,42 kr. ex. moms.

Du kan også betale selv

Betaler du selv dette kursus for ledige bliver ovenstående beløb momsfrie.
Vi kan tilbyde dig ratebetaling i op til 3 rater.

For Ledige

Er du ledig har du mulighed for at få vores regnskabskursus betalt. Enten via din A-kasse eller dit Jobcenter

Få kurset beviglet via A-kassen

Fagmodulet er godkendt til 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige, som har en erhvervsuddannelse (faglært) eller en kortere videregående uddannelse (på baggrund af en erhvervsuddannelse).

Hvis du opfylder kriterierne for 6 ugers jobrettet uddannelse, vil jobcentret i sidste ende betale for uddannelsen, og du kan samtidig oppebære dine dagpenge i uddannelsesperioden.

– Er du over 25, skal kurset være afsluttet inden 9 måneders ledighed
– Er du under 25, skal kurset være afsluttet inden 6 måneders ledighed

Landsdækkende positivliste

Dette regnskabskursus giver dig akademifaget Økonomistyring i praksis, der er godkendt som nr. 204 på den landsdækkende positivliste.

Få kurset betalt via jobcenteret

Du har en god mulighed for at få dette kursus for ledige betalt af dit Jobcenter, selv hvis du ikke lever op til A-kassens krav.

Regional positivliste

Kurset er på den regionale positivliste for Hovedstadsregionen, og du kan derfor søge dit jobcenter om, at kurset kan indgå som en del af din jobplan ’Min plan’.ring i praksis.

Økonomistyring i praksis: nr. 119

Hvad gør du?

Kontakt os på 71 99 71 71 og vi hjælper dig videre!

Pris

Dette kursus for ledige er fastsat til DKK 23.002,75 kr.

Du kan også betale selv

Du kan også betale kurset selv. Prisen er da 20.616,42 kr. (momsfrit beløb). Betaler du selv for kurset kan vi tilbyde dig ratebetaling i op til 3 rater.

Beløbet skal dog være betalt ved kursets afslutning.

For A-kasse & Jobcenter

Vi har samlet oplysningerne om dette 6-ugers kursus for ledige i Regnskab & Bogholderi

Kurset i København:

Fagmodulet Økonomistyring i praksis er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse og der er tale om heltidsundervisning. Kurset afsluttes med en eksamen og giver 10 ECTS point.

Regional positivliste:

Akademimodulet Økonomistyring i praksis, nr. 119 på listen.

Landsdækkende positivliste:

Akademimodulet Økonomistyring i praksis, nr. 204 på listen

Betalingstilsagn sendes til:

KEA Kompetence
Frederikkevej 8
2900 Hellerup

Mail: efteruddannelse-lb@kea.dk

Cvr: 31656206, Skole nr. 101613

Interesseret i kurset?

Har du spørgsmål til dette kursus for ledige i Regnskab & Bogholderi kan du kontakte os på Telefon: (+45) 71997171 eller via e-mail: info@bigum.co. Vi ønsker, at du finder det helt rigtige regnskabskursus. Tilmeld dig nedenfor, så kontakter vi dig og tager en snak om dine forventninger.

Tilmelding

Denne tilmelding er ikke mere bindende, end at du altid kan springe fra igen (Det koster ikke en krone).

 • Hvis en startdato står herunder, er der stadig pladser på holdet. Listen opdateres dagligt.

SPØRGSMÅL?

Så kan du ringe på 71997171 eller sende os en e-mail på info@bigum.co

Vi klarer alt arbejdet for dig!

Du vil efter din tilmelding blive ringet op inden for 1-3 hverdage for afklaring og svar på dine spørgsmål. Du får også en automatisk e-mail med alle detaljer.

100% uforpligtende

Det er naturligvis altid gratis at melde fra, hvis ikke du får kurset godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter/anden aktør eller hvis du får nyt job før eller under kurset.