13. september 2019

Annoncering på Facebook serveret på et sølvfad

Annoncering på Facebook serveret for dig

Bag enhver gennemtænkt kampagne, ligger en udarbejdet strategi. En strategi for kampagne skal klart og tydeligt have for øje, hvad målet med kampagnen er. Dette skal man også angive, når man opretter en kampagne på det digitale medie Facebook.

Facebook hjælper dig med at opnå dit mål

Når du angiver din målsætning, vil Facebook optimere dine annoncer, så du bedst muligt opnår din angivne målsætning. De forskellige målsætninger har også en betydning for, hvordan dine annoncer ser ud, men særligt hvordan Facebook leverer dem, er relevant i forhold til dit mål med annoncering på Facebook.

Har man angivet trafik som sin målsætning, vil Facebook optimere annoncen mod de brugere, som med størst sandsynlighed vil klikke sig over på ens hjemmeside og deraf skabe trafik. Men hvordan ved Facebook, hvem der med størst sandsynlighed vil det?

Facebook kender sine brugere utroligt godt. Facebook lagrer data fra brugernes adfærd, og derfor kan man målrette annoncerne baseret ud fra brugernes tidligere adfærd. Hvert eneste ‘like’ på Facebook, hvert eneste klik til hjemmeside, med mere, husker Facebook. Derfor er Facebook en effektiv kanal at annoncere gennem, hvis man kan præcisere sit mål.

Kendskab

Når man skal angive sin målsætning, skal man først vurdere, hvilken af de tre kategorier som ens målsætning bør falde under: 

 • Kendskab
 • Overvejelse
 • Konvertering

Når man først og fremmest tvinges til at vælge en af kategorierne forud for valg af målsætning, kan det være nemmere at identificere sin målsætning.

Det kan være svært at konkretisere, hvad man præcist gerne vil med sin annoncering på Facebook, for alle har sikkert et ønske om at skabe konverteringer i sidste ende. Derfor er det vigtigt, at man angiver den konkrete målsætning for annoncen lige nu, som kan være et led i processen til konvertering, men uden at konvertering er den nuværende angivne målsætning.

‘Kendskab’, som er den første kategori, er den kategori i ens funnel, der ligger længst væk fra konvertering. Kategorien fokuserer i stedet på at skabe interesse om ens produkter og services, foruden ens brand. Kategorien byder på målsætningerne:

 • Kendskab til brand
 • Rækkevidde

Kendskab til brand

Vælger man målsætningen ‘kendskab til brand’, vil Facebook hjælpe en med at ramme de brugere, som med størst sandsynlighed vil give ens annonce opmærksomhed. Denne målsætning er ikke til, hvis man ønsker klik eller konvertering. Kendskab til brand fokuserer udelukkende på brugere i målgruppen, som vil stoppe med at scrolle i deres feed for at kigge på din annonce.

Man skal altså ikke vælge denne målsætning, hvis man forventer andet af sin annoncering på Facebook, end at brugerne ser ens annonce. Hvad man kan forvente af denne målsætning er, at den skaber opmærksomhed hos brugerne, der stopper op og kigger på den. Det betyder også, at fremtidige annoncer fra samme annoncør vil skabe genkendelighed hos brugeren.

Rækkevidde

‘Rækkevidde’ er den anden målsætningen inden for den første kategori kendskab. Med denne målsætning ønsker man ikke at gøre brug af Facebooks kendskab til brugeres adfærd. Når man vælger målsætningen rækkevidde, er det med målet om at nå ud til så mange brugere som muligt inden for angivet tid og budget.

Man kan vælge denne målsætning, hvis man for eksempel kører en kampagne, som er tidsbegrænset. Derfor kan man have et ønske om at nå ud til så mange i målgruppen som muligt, uden at tage højde for deres tidligere adfærd.

Målsætningen rækkevidde kan også være ideel, hvis man afholder et foredrag eller event. Dermed kan man have et ønske om, at ens annoncering på Facebook skal nå ud til personer i nærområdet. Derfor kan man med rækkevidde annoncere for at blive set af så mange som muligt i nærheden.

Både kendskab til brand og rækkevidde er to målsætninger, som faktisk ikke benyttes så ofte. Det skyldes, at målsætningerne hører til toppen af ens funnel, hvor mange annoncører hellere vil bruge deres annoncekroner på målsætninger i kategorierne ‘overvejelse’ og ‘konvertering’.

Overvejelse

Som nævnt er der flere annoncører, der angiver målsætninger inden for kategorierne overvejelse og konverteringer. Under overvejelse er der flere forskellige målsætninger, hvorfor det er vigtigt at præcisere, hvad målet med ens annoncering på Facebook er. De forskellige målsætninger er:

 • Trafik
 • Interaktion
 • Installation af app
 • Videovisninger
 • Leadgenerering
 • Beskeder

Trafik

Inden for overvejelse er særligt målsætningen ‘trafik’ populær. Det skyldes ønsket om, at brugerne klikker sig over til ens hjemmeside. Selvom målet for ens annoncering på Facebook i sidste ende er konvertering, kan det være en god idé at angive målsætninger under kategorien overvejelse som en god idé.

De fleste brugere kigger på et produkt flere gange, før de køber det, hvorfor selve klikket til hjemmesiden er en ideel målsætning. Det er dog ikke kun produktsider, som man kan have et ønske om at lede over til, når man vælger målsætningen trafik. Det kan også være målet om trafik til kategorisider, sider med information, med mere.

Interaktion

En anden målsætningen inden for kategorien overvejelse er ‘interaktion’. Angiver man denne målsætning, vil Facebook optimere din annoncering på Facebook til de brugere, som ud fra tidligere adfærd med størst sandsynlighed vil interagere med din Facebook-side.

Denne målsætning dækker over både interaktion med Facebook-side, som at like den, men også interaktioner med opslag, hvor man både kan reagere og kommentere på opslaget, foruden dele det. Har man oprettet en begivenhed, kan en interaktion ydermere være et begivenhedssvar.

En annonce som opfordrer til interaktion, kan ideelt være en konkurrence. For at deltage i konkurrencen, skal man oftest like, kommentere eller dele et opslag. Mange annoncører har succes med at afholde konkurrencer med Facebook som medie.

Installation af app

Endnu en målsætning, som hører under kategorien overvejelse er ‘installation af app’. Det er selvfølgelig kun relevant, hvis man har en app. Har man en app, skal man sørge for, at den er integreret med Facebook.

Når man angiver installation af app som sin målsætning, vil Facebook kigge på, hvilke brugere som tidligere har hentet apps fra annoncer. Facebook vil derfor ud fra tidligere adfærd, optimere din annonce til dem, der med størst sandsynlighed vil downloade din app. 

Flere store websites har med succes udviklet apps som supplement til deres website. Blandt andet shoppingsider har udviklet apps, der gør at man kan shoppe tøj direkte gennem appen fremfor på hjemmesiden. Derudover vil de brugere, som har benyttet appen, nu kunne vælges som målgruppe for fremtidig annoncering på Facebook.

Videovisninger

‘Videovisninger’ er en relevant målsætning, hvis man har et vigtigt budskab i videoen – eksempelvis hvad man som virksomhed har at byde på. Har ens video i stedet til formål at øge trafik, er det trafik som målsætning, man bør angive. Blot fordi man har en video i ens annonce, betyder det ikke nødvendigvis, at videovisninger er den ideelle målsætning.

Facebook tager udgangspunkt i, hvordan brugere tidligere har interageret med video. Dermed målrettes din annonce de brugere, som har størst tendens til at se videoer på Facebook. Fremadrettet vil du kunne målrette din annoncering på Facebook til lige netop de personer, som har set din video.

Leadgenerering

Du har sikkert hørt betegnelsen ‘Lead Ads’ før i forbindelse med annoncering på Facebook – ‘Leadgenerering’ er blot den danske betegnelse, som vi benytter. Leadgenerering er en effektiv målsætning, hvor man kan indsamle mailadresser.

Det smarte ved leadgenerering er, at brugeren ikke behøver forlade Facebook for at blive ført over på din hjemmeside, hvor hun/han så skal indtaste sine oplysninger. En så lang proces kan virke uoverskuelig for brugeren, som i stedet lader være.

Annoncering på Facebook med leadgenerering som målsætning, vil lade brugeren blive på Facebook. Faktisk behøver brugeren ikke selv skrive alle sine oplysninger, da Facebook kender til navn, mail, evt. telefonnummer, med mere.

Det gør processen nem for brugeren, som med få klik kan give tilladelse til annoncøren. Når det er så nemt for brugeren, er der flere, der gør det. Der skal dog oftest mere til end blot at skrive “tilmeld dig nyhedsbrev her”.

En god idé er at give brugeren en god grund til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Det kan man gøre ved at friste med tilbud, gratis produkt eller lignende. Dermed får brugeren noget ud af at tilmelde sig, og du får opbygget din mailliste.

Beskeder

For at kunne bruge målsætningen ‘beskeder’, skal man slå beskedfunktionen til for ens Facebook-side. Det er en målsætning, man angiver, hvis man gerne vil i kontakt med brugere inden for målgruppen, som har tendens til at interagere med virksomheder på denne måde.

Det er vigtigt, at man husker, at man ikke må kontakte personer, som ikke har givet tilladelse til det. Det står meget eksplicit i markedsføringsloven, at virksomheder ikke må kontakte eller sende markedsføringsmateriale, uden der er givet samtykke til det – det gælder selvfølgelig også annoncering på Facebook.

Det kan være en god idé at benytte chatfunktionen på Messenger til at kommunikere med kunder. Det gør sig også gældende i forbindelse med service, hvor brugere nemmere kan stille spørgsmål over chatten, end hvis de skulle til at skrive en mail eller ringe.

Konvertering

Vi har tidligere nævnt, at der med annoncering på Facebook er flere annoncører, som vælger kategorierne overvejelse – som dækker over de ovenstående målsætninger – og kategorien konvertering, som vi vil gennemgå i dette afsnit.

Konvertering er den sidste kategori for målsætninger, som man kan vælge. Som navnet lyder, har målsætningerne i denne kategori til formål at skabe konverteringer:

 • Konverteringer
 • Salg fra katalog
 • Forretningsbesøg

Konverteringer

Dette er målsætningen, du skal vælge, hvis dit mål er en bestemt handling på din hjemmeside. Med målsætningen ‘konvertering’, har man oftest henblik på salg. Derfor vil Facebook ud fra denne målsætning, vise din annonce til de brugere i din målgruppe, som har størst tendens til at købe produkter fra annoncer.

Herunder kan man også arbejde med retargeting. For at opnå konvertering, kan man med fordel målrette annoncering på Facebook til en bruger, som allerede har været inde at kigge på produktet. Vi kommer nærmere ind på retargeting i målsætningen herunder.

Salg fra katalog

Det er under denne målsætning, at retargeting kommer rigtigt i spil. Her har man mulighed for at kombinere sit produktkatalog med sin annoncering på Facebook. Man lader hermed Facebook automatisk vælge, hvilke produkter som vises til brugerne.

Det er forskelligt, hvilke produkter som vises til forskellige bruger i målgruppen. Facebook viser hver bruger de produkter, som hun/han tidligere har vist interesse for på hjemmesiden. Det øger chancen for, at brugeren køber produktet hos dig.

Forretningsbesøg

Du kan gøre brug af målsætningen ‘forretningsbesøg’, hvis du har et ønske om, at få brugerne hen til din fysiske forretning. Dermed målrettes din annoncering på Facebook til personer i lokalområdet, som har mulighed og størst sandsynlighed for at besøge din forretning.

En annonce med denne målsætning vil med et enkelt klik give brugerne mulighed for at få rutevejledning til din eksakte lokation, så de nemt og hurtigt kan finde frem.

Præciser dit mål

Nu har vi præsenteret dig for de mange forskellige målsætninger, som du kan angive, når du opretter din annonce på Facebook. Først og fremmest skal du gøre klart for dig selv, hvilken af de tre kategorier, som dit mål ligger indenfor.

Når du er afklaret med, hvilken kategori målet med annoncen er under, er det nemmere at finde den rette målsætning. Når man bliver tvunget til at præcisere sit mål, vil man også selv have et bedre overblik over sin annoncering på Facebook og resultater.