6. marts 2020

Det skal du vide om annonce på Facebook

Annonce Facebook

Facebook er en integreret del af mange danskeres hverdag. Derfor har Facebook fået opbygget et godt kendskab til sine mange forskellige brugere. Når dataen Facebook indsamler, bruges til markedsføring, er den meget effektiv.

Hvad kigger Facebook på?

Facebook har et godt kendskab til brugernes adfærd, som du kan målrette din Facebook annonce ud fra – men hvad er det helt præcist, Facebook kigger på? Vi nævner blot et udsnit af de mange elementer, som Facebook har øje for:

 • brugerens alder
 • brugerens interesser
 • har brugeren børn
 • stopper brugeren for at se på annoncer
 • hvor meget video ser brugeren af videoannoncer
 • tilbøjelighed til at klikke på annoncer
 • har brugeren tidligere købt fra annonce
 • og andet generel interaktion med andre brugere, sider, annoncer og mediet generelt

Ovenstående er blot et udsnit af brugernes adfærd; Facebook inddrager rigtig meget data til at placere brugerne i målgrupper, som man kan målrette sin Facbook annonce ud fra.

Derudover benytter Facebook dataen om brugerne til, når du angiver din målsætning for din Facebook annonce. For Facebook vil jo gerne opfylde din målsætning – og alt efter hvad den angivne målsætning er, vil Facebook ud fra brugernes adfærd, annoncere til den målgruppe som ud fra adfærd med størst sandsynlighed vil opfylde din målsætning.

Målsætning

Du skal have et klart mål med din Facebook annonce. Det er det mål, som du skal angive i kampagnemålsætning. Målsætningerne hører under tre forskellige kategorier. Den første kategori hedder ‘Kendskab’, anden kategori ‘Overvejelse’ og tredje kategori ‘Konvertering’.

De tre kategorier fokuserer på forskellige målsætninger alt efter, hvor langt i processen man er. Er man ved at markedsføre et nyt brand, vil målsætninger under kendskab nok være en bedre idé end en målsætninger under overvejelse eller konvertering.

Under kategorien kendskab er både ‘kendskab til brand’ og ‘rækkevidde’. Disse målsætninger har til formål at skabe interesse omkring dit brand eller produkt. Vælger man kendskab til brand, vil Facebook vælge dem som med størst sandsynlighed vil give din annonce opmærksomhed – det vil sige dem, som stopper op i deres feed for at kigge på en annonce.

Under rækkevidde vil Facebook forsøge at vise din Facebook annonce til så mange i målgruppen som muligt. Her fokuserer Facebook ikke på kendskab til brugernes tidligere adfærd. Rækkevidde kan også være ideel i forhold til at nå personer i nærområdet. Her er det ikke sikkert, at brugernes tidligere adfærd har relevans – i stedet kan du nå ud til så mange som muligt inden for budget og tid.

Overvejelse

Overvejelse er den midterste af de tre kategorier for målsætning. Hvor kategorien kendskab er i den øverste del af ens funnel, bevæger man sig med kategorien overvejelse længere ned.

Under kategorien overvejelse er der en del forskellige målsætninger at vælge til Facebook annonce. Særligt målsætningen ‘trafik’ er populær. Denne målsætning har – som navnet lyder – til formål at skabe trafik. Det er ikke lig med konverteringer, men udelukkende målet om at få brugerne til at klikke sig over på ens hjemmeside.

Foruden målsætningen trafik, byder kategorien overvejelse på:

 • Interaktion
 • Installation af app (kun relevant, hvis du har app)
 • Videovisninger
 • Leadgenerering
 • Beskeder

Facebook benytter kendskab til tidligere adfærd for at finde ud af, hvilke brugere der har størst tilbøjelighed til at interagere med din side på Facebook, installere app fra annonce, se video, med mere.

Leadgenerering

Leadgenerering fortjener lige et afsnit for sig. Det er en effektiv målsætning, da man nemt kan indsamle mailadresser, som man vil kunne bruge til fremtidig annoncering. Leadgenerering er det samme som Lead Ads; det er blot en dansk og en engelsk betegnelse.

Opsætter man en Facebook annonce med leadgenerering, vil brugeren ikke skulle forlade Facebook for at give dig sin mail. Det er en stor fordel for brugerne, som ikke ønsker det store besvær. Derudover kender Facebook mange af brugerens oplysninger på forhånd, så som oftest vil brugeren blot kunne godkende oplysningerne uden at skulle bruge særligt meget tid og energi på at indtaste oplysninger. Det er en stor fordel for både brugeren og dig.

Konvertering

Der er flest annoncører, som vælger målsætninger under kategorierne overvejelse og konvertering for deres Facebook annonce. Det skyldtes, at man her er længere nede i sin funnel. Her er der mere fokus på konvertering, særligt under målsætningen af samme navn.

Under kategorien konvertering er målsætningerne:

 • Konverteringer
 • Salg fra katalog
 • Forretningsbesøg

Vælger man den første målsætning, er målet for ens Facebook annonce, at brugeren foretager en bestemt handling – eksempelvis at gennemføre et køb på hjemmesiden. Under den anden målsætning som hedder salg fra katalog, kan man tilknytte sit produktkatalog Facebook. Herunder hører retargeting, altså at brugeren får vist lige netop de eksakte produkter, som hun/han har kigget på.

Den sidstnævnte målsætning i denne kategori hedder forretningsbesøg. Du skal vælge denne målsætning, hvis du ønsker at annoncere til brugere i nærområdet, som der er mulighed for vil besøge din fysiske forretning.

Kom godt i gang

Facebook giver dig muligheden for at annoncere ud fra den data, som de indsamler. Dermed kan du målrette din målgruppe ret præcist ud fra den målsætning, du ønsker. Det er vigtigt, at du ikke kun tænker på dig selv som afsender i denne proces. 

Målgruppen har magten, for de vurderer selv, hvad de vil se på. Derfor er det en god idé at forsøge at sætte sig i målgruppens sted for at kunne udarbejde de bedst mulige Facebook annoncer – for din målgruppe og for dig.