20. januar 2020

Hvad er CPA?

CPA – hvad er det?

CPA er en forkortelse af ‘Cost per Acquisition’, som er den engelske betegnelse. På dansk kan ‘Acquisition’ oversættes til ‘erhvervelse’, og forståelsen af begrebet bliver derfor ‘prisen for erhvervelse’.

Hvad betyder CPA?

Det kan godt være, at vi ovenfor har lavet en simpel oversættelse, men det er ikke umiddelbart nok til at besvare spørgsmålet: “Hvad er CPA?”. For hvad betyder ‘prisen for erhvervelse’ så lige? Kort og godt betyder det, at man betaler for erhvervelsen af en kunde.

Det betyder, at man som virksomhed kan betale for annoncer på CPA basis. Betaler man for annoncer på denne måde, så betaler man kun for annoncen, hvis det fører til den ønskede effekt. 

Effekten kan være, at der bliver købt et specifikt produkt, at man tilmelder sig nyhedsbrev med mere. Og først når det mål er opnået, betaler man for annoncen. Det vil sige, at man ikke betaler unødigt, men kun for de gange, annoncen har ført kunden til at gøre det ønskede.

CPC

Ligesom man kan betale annoncer på CPC basis, kan man betale annoncer på CPA basis. 

For bedre at forstå hvad CPA er, kan man tænke det som en modsætning til CPC. CPC står for ‘Cost per click’. Det er altså en annonceform, som koster for hvert klik, selvom klikket ikke fører til den ønskede effekt.

Benytter man derimod CPA, betaler man altså ikke for hvert klik som ved CPC. I stedet for betaler man kun, når kunden har gjort det, som man ønskede.

CPA – hvor og hvornår?

Du har sikkert stillet dig selv spørgsmålet: “Hvad er CPA – og hvor og hvornår bruger man det?”. CPA bruges primært i forhold til Affiliate marketing. Det bruges sjældent i forhold til annoncering. CPC bruges derimod primært på annoncenetværk som Google Ads.

Det er i hvert fald de typiske steder, du kommer til at møde CPA og CPC.

Affiliate marketing

Som nævnt er CPA ofte i relation til affiliate marketing, som er en samarbejdsform indenfor markedsføring. Det optræder blandt andet på blogs og hjemmesider, hvor der så vil forekomme reklamebannere ude i siden.

De reklamebannere, som man ser, er en del af affiliate marketing, da hjemmesiden/bloggens ejer har indgået et samarbejde med virksomheden, der reklameres for.

I det samarbejde er der så forventningsafstemt i forhold til den ønskede effekt, så virksomheden kun betaler, når denne opnår den ønskede effekt ud fra markedsføringen. Dermed slipper virksomheden for at spilde penge på markedsføring, som den ikke får nogen gavn af.

Vi håber, du har fået besvaret spørgsmålet: “Hvad er CPA”, og at du har fået et indblik i hvad det betyder samt hvor og hvornår det bruges.